top of page

Grön Teknik Avdrag - 2022

Avdraget för grön teknik blir kvar under 2022 och lär fortsätta ett par år framåt tror vi på HEIMLANDR. Men vi kan också ha fel angående dessa prognoser så vi föreslår att man inte väntar för länge med sin installation av solceller. Även elpriserna är ett skenande fenomen just nu och det råder en hel del osäkerhet både i branschen och hemma hos folket. 

 

Grön teknik-avdraget är ett skatteavdrag motsvarande ROT och RUT och det dras direkt via HEIMLANDR AB. Du som konsument behöver alltså inte göra något. Förutsätt att allting stämmer och att du har tillgång till avdraget.

 

50% avdrag gäller för batteri, växelriktare samt tillhörande elinstallation när man köper en nyckelfärdig solcellsanläggning med dessa komponenter. På övriga komponenter i en sådan solcellsanläggning, solceller och montage av dessa exempelvis, gäller 15% avdrag.

 

15% avdrag gäller om man köper en nyckelfärdig solcellsanläggning utan batteri som en av komponenterna. Detta avdrag gäller då på hela solcellsanläggningen.

Det finns ett litet tillägg kring detta. Frakt, projektering och restid ingår inte som avdragsberättigade parametrar. Därför dras detta av från avdraget som en schablon.

 

Avdraget är därför i praktiken runt 48% respektive 14% vilket också är de procentsatser vi på HEIMLANDR använder i våra offerter.

 

Maximalt avdrag per person och år för grön teknik är 50 000 kronor.

 

De priser vi visar här på vår hemsida är alla beräknade efter detta avdrag för grön teknik. På vissa större anläggningar kan avdraget överstiga 50 000 kronor. För att få priset som anges kan det då krävas två registrerade ägare av fastigheten där solcellsanläggningen ska monteras. Man kan då således dra nytta av maximalt 100 000 kronor i avdrag.

Avdraget är avhängt på att man betalar skatt i Sverige. Storleken på avdraget baseras på hur mycket skatt man betalar in under ett år.

 

För frågor kring hur ens egna förutsättningar ser ut rekommenderar vi att man tar kontakt direkt med Skatteverket via deras hemsida eller telefon för att inga tveksamheter ska uppstå.

 

På Skatteverkets hemsida kan man dessutom läsa betydligt mycket mer om förutsättningarna kring detta avdrag. Vi önskar att vi hade tid att hjälpa dig undersöka detta men vi måste tyvärr fokusera på utvecklingen. Vi önskar dig lycka till. Ge inte upp!

bottom of page